una mica d' aire fresc
 tècnica: escultura d' escaiola, cera, filferro i plàstic.
tamany: 90 x 45 cm.