intervencions pels carrers de Pontevedra


                                                   filferro i cinta aillant de colors.