fundicions de bronzemodel original per cremar i treure'n el motlle


                                                             
resultat: monstre de butxaca.