homenatge, aborigens dels orígens. 
 Suro, feltre, fil de cosir, fulles de gladiol, cartrolina i aquarel.les 29 x 42cm.